Chakra`s lezen en analyseren.

Chakra’s lezen en analyseren.

Chakra’s zijn emotionele energievelden en spirituele accu’s van het lichaam.
Ze zijn onderling met elkaar verbonden en sturen de levensenergie door het hele lichaam, zodat je goed kunt functioneren. Een chakra is een wiel van energie die als een kleine energiecentrale informatie geeft over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid.
Het lichaam kent 7 hoofdchakra’s die te vinden zijn tussen stuit en kruin, langs de wervelkolom en in het hoofd. Ze kunnen open of dicht gaan. Ze kunnen pompen en pulseren, of zijn geblokkeerd en doen pijn. Ze zijn verbonden met een bepaald gebied in het lichaam.
Probeer je voor te stellen dat je wervelkolom een snelweg is en de chakra’s zijn de belangrijkste steden langs deze snelweg. Als er geen opstoppingen zijn, heb je de beste doorstroming. Vaak zijn er echter blokkades, waardoor er problemen ontstaan.
De energieën stromen spiraalsgewijs door het lichaam van beneden naar boven, van voor naar achter en gaan naar alle cellen, organen, bloedvaten, de klieren en het zenuwstelsel en voorzien de centra van energie. De overtollige energie verlaat het lichaam via de voetzolen.
De meeste pijnen en ziekten worden veroorzaakt door een slechte energiedoorstroming. Er ontstaat dan een blokkade die gepaard gaat met problemen in het betreffende gebied, lichamelijk, emotioneel of psychisch.
Vlinders in je buik, een kikker in je keel, het bonzen van je hart zijn verschijnselen die met de werking van de chakra’s verband houden.
Klachten van het lichaam kunnen niet weggewerkt worden, ga ze ook niet onderdrukken of net doen alsof ze niet bestaan. Leer te luisteren naar de signalen van je lichaam, want die zijn altijd zuiver. Ga de confrontatie aan en doe er iets mee. Besteedt er aandacht aan. Pijn vraagt om aandacht.
Waarom zijn er die blokkades? Omdat we geleerd hebben onze emoties te onderdrukken. We hebben geleerd een masker op te zetten of we verstoppen ons achter een muur. Als jij je verstopt kun je niet groeien.
Het is belangrijk om de chakra’s in evenwicht te brengen, door het te laten stromen. Als je goed geaard bent, kun je de spanning af laten vloeien naar de aarde.

Het 1e chakra heeft te maken met overleven, veiligheid, hoe sta je in het leven.
Het 2e chakra is het gebied van emoties: plezier, verdriet, verlangen.
Het 3e chakra heeft te maken met de vertering van alles wat je meemaakt en met wilskracht.
Het 4e chakra is de plek van liefde, vergiffenis en harmonie.
Het 5e chakra is het gebied van communicatie en creativiteit: zeggen wat je zeggen wilt.
Het 6e chakra heeft te maken met intuïtie, een weten, dingen zien zoals ze echt zijn.
Het 7e chakra is het gebied van hogere kennis, inspiratie en inzichten.

De chakra’s corresponderen met de kleuren van de regenboog, als je volledig in balans bent.
Het is voor mij mogelijk om tijdens een korte Reiki behandeling naar de chakrakleuren te kijken. Je ligt dan op je buik op de behandeltafel en ik leg mijn handen op de 7 hoofdchakra’s tussen stuit en kruin. Mijn handen zijn de antennes en ik kijk met mijn geestesoog (6e chakra). Ik krijg de chakra’s te zien in kleuren en in verschillende vormen. Na het lezen van de chakra’s leg ik mijn handen nogmaals op de rug en krijg “boodschappen” door. Deze schrijf ik meteen op. Na afloop van de behandeling kleur ik de chakra’s op papier en geef uitleg hierover. Daarna vertel ik de “boodschappen”. Er komt vaak veel (verhaal) los. Het geeft een grote duidelijkheid in de toestand of situatie waarin jij je op dat moment bevindt.
De “boodschappen” zijn krachtige uitspraken waar je iets mee kunt doen en waar je over na kunt denken. Ze werken heel verhelderend en geven veel kracht en inzicht

.