Reiki

Reiki

Reiki is natuurlijke genezing. Reiki stimuleert kracht, wijsheid, liefde, door middel van handoplegging. Het is een Japans woord voor de ‘universele levensenergie’. De grondlegger is Dr.Mikao Usui, een Japans theoloog.
De universele levenskracht ontspant de lichaamsdelen waarin ze binnengelaten wordt. Spanning betekent angst en de bereidheid tot vechten. Waar de liefde zich echter verbreidt is er geen strijd en ook geen kramp meer. Vandaar dat ook acute ontstekingen onder invloed van Reiki zo snel kunnen verminderen. Je lichaam bestaat uit hele kleine kanaaltjes waar de energie door stroomt. Die kunnen wel eens dichtslibben en dan ontstaan er blokkades. Alles heeft een oorzaak en die zit in iemand. Reiki opent kanalen, zodat door het opnieuw stromen de blokkades opgelost kunnen worden.

De effecten van Reiki:

-ze leidt tot diepe ontspanning.

-ze heft energieblokkades op.reiki1

-ze ontgift.

-ze voert genezende levensenergie aan.

-ze bewerkstelligt een betere doorbloeding.

 

Deze processen werken voortdurend samen.

Door de diepe ontspanning en het daarmee gepaard gaande ‘loslaten’, lossen sterke blokkades op lichamelijk en psychisch geestelijk niveau zich op, waardoor de levensenergie in alle gebieden normaal kan stromen en ballaststoffen en giffen afgevoerd kunnen worden. Door middel van Reiki ontwikkelt er zich langzamerhand een innerlijke als uiterlijke uitgebalanceerde levenswijze. De levenskwaliteit wordt groter. Is het organisme eenmaal ontgift, dan ontstaat er meer ruimte om de levensenergie op te nemen, op te slaan en te verbruiken. Reiki stelt het lichaam in staat harmonieus gebruik te maken van de opgewekte genezende reacties.
Regelmatig toegepaste Reiki verhoogt op alle vlakken gezonde reacties op je omgeving.
Je laat meer dingen tot je toe, omdat je opener wordt. Je treedt de wereld minder verkrampt tegemoet. Daardoor voel je je steeds zekerder worden. Je gaat er ook intensiever door leven. Tegelijkertijd voorkom je ziekten voordat ze kunnen toeslaan. Je kunt gemakkelijker leren en het geleerde beter toepassen. Deze positieve veranderingen zijn allemaal gevolgen van een diepergaande ontslakking en beleving van het lichaam.
Deze processen hebben uiteraard tijd nodig. Wanneer je deze tijd ervoor over hebt, zul je zeer tevreden zijn met het succes.
Bij dit alles is Reiki een hulp bij zelfgenezing. De ware genezer is immers niet degene die de behandeling geeft, maar degene die haar ontvangt. De ‘genezer’ fungeert enkel als bemiddelaar, zodat de genezing kan plaatsvinden. “De mens geneest altijd zichzelf!!”
Reiki behandelingen vervangen niet het bezoek aan de dokter. Bij twijfel altijd de arts raadplegen.

Geraadpleegd boek: Het Reiki handboek. Walter Lübeck.